top of page
home01.jpg

Haar passie is het coachen van volwassenen en ouderen in het gezond gebruik van hun stem waarbij ze het A-E-I-O-OE concept hanteert dat het bewustwordingsproces van ‘Zingen doe je met je hele lichaam’ ondersteunt en onder meer leidt tot blijvend zangplezier ook op hoge(re) leeftijd.

Veel 50 plussers en senioren hebben angst voor verval(ste) tonen naarmate de leeftijdsgebonden mankementen aan de oppervlakte komen die vaak om de nodige aanpassingen vragen. Noodgedwongen zingen ze dan vaak een toontje hoger of een toontje lager. Dan is het hoog tijd om de VROUW VAN DE TOON in te schakelen want zij weet met haar expertise van het probleem een welkome uitdaging te maken.

Haar plan van aanpak: Afstemmen-Ervaren-Integreren-Onderhouden-Oefenen. Dit heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen! Een holistisch mensbeeld staat hierin centraal.

ZZ-logo.jpg
bottom of page