Zorg-Zangeres

Momenteel volg ik een opleiding tot Zorg-Zangeres bij Maartje de Lint. Zij is de bedenkster en eigenaresse van Zingen in de Zorg en heeft daaraan deze opleiding voor professionele zangers en zangeressen gekoppeld.
De opleiding is, in eerste instantie, gericht op het inzetten van Individuele Zangsessies bij mensen met dementie die thuis wonen en u bent er zeker van dat u een absolute professional in huis krijgt.

Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je

zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen de voor hen zo dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’ en vaak gaan ze beter functioneren.

Wat doet een Zorg-Zangeres?

Een Zorg-Zangeres zingt bij een dierbare met dementie thuis of, in een kleinschalige  woonvorm, op de eigen kamer.

Het repertoire sluit altijd aan bij de belevingswereld van de dierbare met dementie. Dit is zeer divers, van populair tot klassiek en alles wat daartussen hoort.

Wat is een Individuele Zangsessie?

Een Individuele Zangsessie is een half uur ondergedompeld worden in een warm liederenbad voor een dierbare met dementie.

Ook de mantelzorger en de eventuele zorgmedewerker kunnen meegenieten en natuurlijk meezingen als zij dit wensen.

 

Heeft u interesse kijk dan op de website van Zingen in de Zorg voor meer informatie of vul het contactformulier van Vrouw van de Toon in.

Attachment-1.png
Logo-doorzichtig.png